>>>موسیر Moreira Salles / Andrade Morettin Arquitetos

موسیر Moreira Salles / Andrade Morettin Arquitetos

[ad_1]

  
     © نلسون کن
  

   © نلسون کن
        

 • معماران: آندرااد مورتین آرکویتتو
 •       

 • محل سکونت: Av. Paulista، 2424 – Bela Vista، سائوپائولو – SP، 01310-300، برزیل
 •       

 • تیم مپیشینه: Beatriz Moretti، Fabio Ucella، Flora Fujii، Gabriel Sepe، Júlio Beraldo، Lauro Rocha، Valeria Monigo
 •       

 • تیم پروژه: آدریان د لوکا (Coord.)، رافائل سوازا (Coord.)، کارلوس دوره‌هادو میلر، دوره‌هادو میلر، فلیپه فوچس، فرناندا کارلوویچ، فرناندا مانگینی، گابریل سپه، جاهمهین لسا، ملیسا کاوهاارا، مارییل زیدان
 •       

 • مپیشگاه: 8662.0 متر چهارگوش
 •       

 • پروژه سال: 2017
 •       

 • عکاسان: نلسون کون، با پیشباز از آندرهد Morettin Arquitetos
        

 • رایزنه مپیشینه: Museologia – آلوارو رازوک؛ Desempenho ambiental e eficiência energética – آندریا Vosgueritchian؛ Estrutura – Ycon / Yopanan Rebello؛ Fundações – جرالدو مورتی، Cláudio Wolle؛ Hidráulica، elétrica e ar condicionado – Grau / Douglas Cury؛ Acústica – گوستاو نپوموسنئو؛ Luminotécnica – کارلوس آلبر کایزر؛ Conservação – Ilo Codognotto؛ Legislação – Sílvia Helena؛ Vídeo – Bijari
 •       

 • کارآموزان: کولیلی امیا، دانیل زاهول، گیلرمه تورس، هلنا کوزوچوچس
 •       

 • هماهنگ کننده پروژه: Canal Musse – Eng. کانال خوزه لوئیس
 •       

 • تیم وارسی بر کار: کامیلا لازاری / خوزه لاندرو دا سیلوا
 •       

 • Structre: Ycon Engenharia / GOP
 •       

 • مبانی: مروتی انژنهااریا کنسولتیوا
 •       

 • الکتریک: LZA Engenharia
 •       

 • نما: شرکت جبهه / گروه گالتیر
 •       

 • آب و هوا: Greenwatt Consultores de Energia
 •       

 • ایمنی آتش: GPIC / LZA Engenharia
 •       

 • اتوماسیون، مخابرات و صدا و تصویر: GPIC
 •       

 • قانون: Urben Arquitetura
 •       

 • آکوستیک: هارمونیا Acústtica / Akkerman، Holtz
 •       

 • روشنایی: پیتر گازپرس و Associados / Lux Projetos
 •       

 • ضد آب: مدیریت و رایزنه پروژه PROASSP
 •       

 • تک‌خاکنونسور: Empro Comercio e Engenharia em Transporte Vertical
 •       

 • ایمنی: رایزنه فلوری
 •       

 • برنامه نویسی ویژوال: Quadradão
 •       

 • رستوران و کافه: Walderez Nogueira Soluções Gastronômicas
 •       

 • ساخت و ساز: All'e Engenharia
 •       

 • نقاشی: Paint Consult / والتر آگوولی جون
  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کون
  

   © نلسون کن

روشنگریات متن بدست معماران ارائه شده است. پروژه دیرینکده در Paulista Avenue – IMS تازه سائوپائولو
برپایی یک دیرینکده تازه همیشه یک رویداد بی اندازه است. این نقش بنیادی آنها در شهرهای امرسنگین است نه تنها برای ارتقای حوادث مربوط به هنر و فرهنگ، بلکه مبه ویژه برای جلب پروا و فرسودگی به فضاهای شهری.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

در این زمینه، ستاد تازه IMS پیدایش خواهد کرد. یک نهاد در اکنون آماده در مرکز فرهنگی برزیل حضور یافت و حضور داشت. با داشتن یک گردآور ارزشمند و با تجربه گسترده در ارتقاء نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی، IMS در اکنون آماده نمایشگاه فضایی در سائو پائولو ندارد که با امکانات آن سازگار باشد. ستاد تازه نیاز بتن به فضای بیشتری را پهناه می کند، ولی این خیلی بیشتر از آن خواهد بود: بیشتر از همه، گرایش به برپایی یک مکان است که ارزش ها و روح نهاد را نشان می دهد. دیرینکده از تو بیرون می آید و از این روی برپایی تازه باید به همان شهمه در نظر گرفته شود و انگیزه ریشهی آن یک پلت فرم برنامه و نمادین برای IMS باشد.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کون
  

   © نلسون کن

بدین سان، ما انگاشت میکنیم که یک دیرینکده قابل دسترس که در اکنون آماده استوار است، دارای یک رابطه آزاد و مستسرپرست با شهر است و در عین اکنون پیرامون توی و آرامش بخش را فراهم می کند؛ یک دیرینکده توانا به ترازمندی لرزش پیاده رو با ماهیت و پیمانه فضاهای دیرینکده؛ فضایی که نیاز به کیفیت ویژهی از نور و ادراک زمان دارد؛ در پایان، یک دیرینکده از منش برجسته است، که تجربه ای بی همتا و شخصی برای کسانی که از آن بازدید می کنند، فراهم می کند.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کون
  

   © نلسون کن

برای اینکه ساختمان پیشنهادی به این ویژگی ها برسد، به تحلیل و تفسیر دو پارامتر بنیادی برای طراحی پروژه می پردازیم: برنامه و چارچوب شهری. آنچه که در اینجا باره پروا پیمان گرفت، فراتر از الزولیت کنشکردی پیچیده ارائه شده، تعیین ارتباطات و کیفیت باره نظر برای فضاهای توی دیرینکده بود و همچنین تعریف گونه ارتباطی که میان ساختمان تازه و شهر پایدار بود، بود.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

برنامه

از موشبس برنامه ما کمیتیابی مسخنران لازم و گروه بندی فضاهای بر پایه طبیعت آنها ، برپایی یک گرادیان که از بازترین و نفوذپذیر ترین و ممرزود ترین مهار می شود. این نمودار نشان دهنده قصد پرهیز گاریت ارتباطات و ادامه میان برنامه های باز به عموم و حفظ حریم خصوصی و مهار برنامه های اداری و خدمات است. برآیند اینکه این استدلال، ما باید پخشهای جداگانه را به عموم، اداری و مسخنران بارگیری و خدمات پخش کنیم.

  
     نمودار 02 "title =" نمودار 02
  

   نمودار 02
  
     نمودار 10 "title =" نمودار 10
  

   نمودار 10

از این تحلیل، ما همچنین نتیجه گرفتیم که فضاها باید به ویژه در مسخنران نمایشگاه، با پروا به نقش ریشهی منشی که در طرح دیرینکده تازه پیمان دارد، سخاوتمندانه باشد. آنها همچنین باید نرمش پذیر باشند و دارای پیرامون مهار شده باشند، با شرایط ایده آل برای گردآوری آگاهیات و روش های گوناگون پیمان گرفتن در مپهنا.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن
  
     © نلسون کن "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

با هدف برپایی یک گروه قابل پروا از برنامه ها، نشست‌ها، همهاس های آدیرینکده، فضای چند رسانه ای و کتابخانه را به یک وامرز وامرز متصل ساختیم که کتابخانه رسانه های تازه بنیادگزاره را تشکیل می دهد. این گردآور مخالف مهمی برای اتاق های نمایشگاه است که می تواند در تو دیرینکده ترازمندی برپایی کند. بنابراین، بخشی از کتابخانه می تواند به سرنویس یک فضای جاذب برای کسانی که رویهمرفتهاس های آدیرینکده شرکت می کنند، کار کند، چرا که این کسان هنگامی که یکپارچه می شوند، به یک نشست کوچک به تعویق می افتند که به طور همزمان به کتابخانه و فضای توی مربوط می شود. هدف ما این بود که خرده گوناگون بیان و رسانه ها را در یک فضای روان تر و همیشگی تر، آغازن از دست دادن ممرزودیت های لازم برای کنشکرد پسندیده هر فضایی، به دست آورد.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن
  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

محل

خیابان پائولیست یکی از چند مکان در شهر است که در آن ما گونه‌ها گوناگونی از مردم و برنامه های زندگی در یک مکان. یکی از چندین مکان که ما یک شهر درهم، چندگانه و مردم سالارانه داریم. این کیفیت کمیاب، همراه با پیمانه سخاوتمندانه و هنگامیت گیتاشناسییی بی همتا، Paulista Avenue را یکی از نغز ترین و پر جنب و جوش در سائو پائولو می کند.

  
     نمودار 03 "title =" نمودار 03
  

   نمودار 03
  
     نمودار 05 "title =" نمودار 05
  

   نمودار 05

تنظیم تمرکز به پیرامون کناره‌ها در نزدیکی دیرینکده تازه، ما برخی از ویژگی های آن بخش از خیابان را شناسایی کردیم. برشگاه با خیابان Consolação با پروا به نزدیکی ایستگاه های مترو و راهروهای اتوبوس، به یک جنبش بزرگ خودروها و کسان انگا می شود. پیاده رو، در این نقطه، باریکتر است، به انگیزه هستی دالانه آدیرینکدهت پیش رو. ما در انتهای خیابان واقع هستیم، که از منظر گسترده ای به دره Pacaembu و لرزه دکتر آرنالدو خیابان باز می شود. Conjunto Nacional دو بلوک فریشهه دارد؛ MASP، کمی بیشتر در.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

تکه، با 20 * 50 متر، مسطح است و از ساختمانهای 13 تا 18 بر پایهه در هر طرف احاطه شده است: یک شکاف در دنباله ای از حجمهای پروفیل در راستا خیابان. این مکان به راستی بی اندازه ای است. از سوی دیگر، هنگامی که ما در تو بسیاری پیمان می گیریم، در سطح پیاده رو، مپروا می شویم که فضا چندین سوراخ و ارتباط با پیرامون کناره‌ها فراهم می کند. سوگرنهتی که ما در نخستی این تحلیل خواندیم دوباره مطرح می شود: ارتباطی که می خواهیم میان دیرینکده و شهر پایدار کنیم، چیست و چگونه این تصمیم بر تفسیر فضاهای توی دیرینکده کارایی می گذارد؟

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کون
  

   © نلسون کن

رویکرد طراحی

راهکار این بود که کف زمین دیرینکده – عنصر ریشهی آن – از پایه تا مرکز از ساختمان، پانزده متر بالاتر از سطح خیابان پلازا، برپایی ارتباط کاملا تازه و باز میان دیرینکده، شهر و ساکنان آن است. با به کار گیری این جابجایی، ما شرایط شرطی و ممرزود را که بدست مرزهای بسیاری تحمیل شده است، برای فریب دادن دیدگاه شهر ترک می کنیم، در عین اکنون امکان برپایی یک تفسیر تازه از فضاهای توی دیرینکده برپایی می کنیم.

  
     Cortesia de Andrade Morettin Arquitetos "title =" Cortesia de Andrade Morettin Arquitetos
  

   Cortesia de Andrade Morettin Arquitetos

این کنشیات به معنای آزاد کردن سطح Paulista Avenue برای کار کردن با نخستین زیرزمینی است، به سرنویس یک پلت فرم پخش از گردشهای گوناگون که این ساختمان را تغذیه می کند. به سرنویس یک سالن بزرگ شهری، سطح پاولستای خیابان، به سرنویس بخشی از پیاده رو می شود که منجر به بازدید از راه پله برقی و تک‌خاکنونسور می شود تا قلب ساختمان. این است که در آن نیز رستوران دیرینکده، کاملا به عموم باز می شود، پرهیز گاریت منش های متشماره خیابان.

  
     © نلسون کن "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

در این انتقال، که اشاره به حرکات آشنا ایستگاه های مترو است، نخستین جنبش از پیمانه شهر به پیمانه دیرینکده هستی دارد. در درازا راه، صداهایی که از خیابان می سوزند، شدت و ماهیت تغییر نور، به صدا در می آید و تا زمانی که به بر پایهه ی بالا برسید، به شهر نگاه کنید، که در یک دید کاملا تازه باز می شود. از یک روابط نزدیک و مستسرپرست با خیابان ها، امکان برپایی یک فضای پر جنب و جوش و پر انرژی هستی دارد، ولی تنظیم شده به شدت و پیرامون باره نظر برای دیرینکده. پیمانه و زمان دگرگون شده اند. ما درون IMS تازه هستیم.

  
     © نلسون کن "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن
  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کون
  

   © نلسون کن

همانطور که گفته شد، با این انتقال ما مرکز کشش ی ساختمان را تراز کردیم و برنامه های ریشهی را به بر پایهه ی پایین نزدیک تر کردیم. این نتیجه، یک بار دیگر، فراتر از جنبه های صرفا کنشکردی است. این مسئله تنظیم جابجایی و سفر به پیمانه و زمان است که بیشتر مربوط به دیرینکده است. از سطح بر پایهه بالا، دیدگاه بازدید کننده از فضاهای برنامه روشن و مستسرپرست است. بر پایهه همکف انگا شده است به یک plazas آسان و پخش، که همچنین دارای یک مغازه و بس نت؛ بالای این چهارگوش که از آن عبور می کند، فضای نمایشگاهی است که در جلد بسته نگهبانت می شود. در زیر برنامه های Midiateca گروه بندی می شوند که به سرنویس یک فضای ملاقات بزرگ برای سینما، موسیقی، ادبیات و به طور همهی پژوهش و تولید دانش کنش می کنند.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کون
  

   © نلسون کن

انبارها و دیگر پهنه های پشتیبانی از دیرینکده – مانند فضای اندوخته سازی گذرا برای آثار هنری، گردآور کتابخانه ها و سهام های گوناگون – در زیرزمین دوم پیمان دارند. این بر پایهه با به کار گیری یک بالابر بزرگ و گردآور ای از تک‌خاکنونسورها و راه پله ها به کارکنان و پرسنل فنی ممرزود می شود.

  
     طرح بر پایهه - بر پایهه "title =" طرح بر پایهه - کف
  

   طرح بر پایهه – کف
  
     بر پایهه طرح - بر پایهه "title =" طرح بر پایهه - کف
  

   طرح بر پایهه – کف
  
     طرح بر پایهه - بر پایهه "title =" طرح بر پایهه - کف
  

   طرح بر پایهه – کف

فضایی این دیرینکده به ویژه از فضاهای ساختمان داده شده و درک شده است، که فضاهای جنبش و روبروه ای است که میان حجم برنامه ها و نما ساختمان برپایی شده است. Materiality facade، با یک شیشه شیشه دو لایه درمانف حل می شود، کیفیت نور را که ریزبینا همان چیزی را که ما از نخستی پروژه خواستار آن بود، مطرح می کنیم، زمانی که در تو دیرینکده به سرنویس یک حیاط خلوت اندیشه می کردیم – یک فضای آرام و خوشبخت برای بازدید کننده به همین ترتیب، نور، که از این فضاها مراقبت می کند، با آن ردیابی شهر را به نمایش می گذارد و حافظه جهان کناره‌ها آن را به دیرینکده می آورد.

  
     © نلسون کون "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن
  
     © نلسون کن "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

گزینش برخی از مواد این گرایش را برای برپایی روابط بخردانه با شهر پرهیز گاریت می کند. در بر پایهه ی بالا، ما کف موزاییک پرتغال را بازسازی کردیم که برای مدت درازاانی در پیاده روهای خیابان شهربانیتا باره کاربرد پیمان گرفت. از سوی دیگر، ما از بازالت کاربرد می کنیم، ماده ای است که با سیمان پیاده رو مکاتبه مستسرپرست دارد، برای پوشش همه کف دیرینکده در سطح خیابان، به طوری که ما یک فضای همیشگی داشته باشیم.

  
     ساختار آکسونومتری "title =" ساختار آکسونومتری
  

   ساختار آکسونومتری

رازانجام، سوال این است که چگونه ساختمان در شهر پیمان دارد. به کار گیری شیشه ای درمانف به سرنویس پوست دوم دیرینکده را به سرنویس یک حجم مشخص تعریف می کند، دست نخورده، با نیروی لازم برای برپایی جایگاه خود را در میان همسایگان و ساختمان های دیگر از Paulista Avenue. از سوی دیگر، ویژگان نور و درمانفیت آن برای برپایی یک نام نویسی دوم، که بسته به ماهیت پیرامون و هنگامیت ناظر، قابل تغییر است، برپایی می کند. برآیند اینکه، توی دیرینکده در فضای شهری ظریفانه نما می شود.

  
     © نلسون کن "title =" © نلسون کن
  

   © نلسون کن

      

[ad_2]

توسط |1397/11/14 11:11:5814ام بهمن, 1397|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید

There are no products
لیست علاقمندی‌ها 0