>>>پرورش دهندگان زنبور عسل برندگان مپیشینه برج برج پرنده پاپ

پرورش دهندگان زنبور عسل برندگان مپیشینه برج برج پرنده پاپ

[ad_1]

را اعلام می کند
  
     پاداش اول. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش اول حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

پرورشدهندگان زنبورها برندگان مپیشینات برج پرنده پرنده را گزینش کردند که شرکت کنندگان طرح های مربوط به یک ایستگاه مگواهۀ پرنده نو واقع در شهرداری های نیکا و روچوا در مسخنرانیه نیمروز غربی لتونی را ارائه دادند. این چشم و همچشمی برای نخستین بار در یک رازی بدست سازمان پرورش دهندگان زنبور عسل در همکاری با Globals Dabas Fonds، صندوق نگهداری از طبیعت در لتونی برگزار می شود. مپیشینه درخواست پیشنهاد برای یک برج که جایگزین یک برج پیشی است که بدست روشن شد زده شد.

طرح های برنده بر بنیاد دلنازکیت پیرامونی خود را به پارک های بی همتا و گوناگون کناره‌ها طرح، کنشکرد آنها، و توانایی خود را برای انگا شدن به یک نقطه بازگشتی. برج به طور بزرگ برای ثبت عادات مهدست‌مزد ساکنونه پرندگان باره کاربرد پیمان خواهد گرفت، ولی همچنین به بازدیدکنندگان اجازه می دهد که پارک را با پارک و منابع آن درگیر کنند.

پاداش اول

  
     پاداش اول Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش اول. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش اول حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

با چشم انداز تعامل: برتا ریسهو موسی، مانوئل پرایا اباسکال

  
     پاداش اول. Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش اول. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش اول حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

طرح برنده، ریسمان را در کناره‌ها یک ساختار چوب برپایی می کند تا یک محوطه بافته شده با تخلخل و اثرات گوناگون برپایی کند. این پروژه با هدف تلاغر مرز میان ناظر در درون فضای ساخته شده و چشم انداز خود، برپایی یک تجربه بی همتا و پویا است. داوران به طور ویژه بدست سیستم ساختاری چوب و ریسمان تحت تأثیر پیمان گرفتند، و معتقد بودند که قابل دستیابی، سازگاری، پایدار و اقتصادی هستند. به سرنویس یکی از ورودی های بی باکانه تر چشم و همچشمی، جای شگفتی نیست که این پروژه بی همتا به سرنویس برنده جای گرفته است.

شهمه این ورود به طور همزمان یادآور یک لانه پرنده و یک جعبه جواهر است که هر دو به سبکی ظرافت و پیچیدگی و همچنین نگهداری پروا دارند

  
     پاداش اول Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش اول. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش اول حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل
  
     پاداش اول Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش اول. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش اول حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

پاداش دوم

  
     پاداش دوم تصویر متشهمه از پرورش دهنده زنبور عسل "title =" پاداش دوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش دوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

برج نام آوران پرنده پاپ: جفری همهنسی

  
     پاداش دوم تصویر متشهمه از پرورش دهنده زنبور عسل "title =" پاداش دوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش دوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

برنده پاداش دوم – برج نام آوران پرنده پاپ، از سادگی و استحکام کاربرد می کند تا به طور چشمگیری با چشم انداز کناره‌ها آن، نزدیک جدا از هم پیمان بگیرد. بیرونی چوب چسبیده به سرنویس پیمانی به حوادثی که ویرانی برج پیشی را نشان می دهد، نشان می دهد. به رغم شهمه جامدش، برج به آرامی در درون جنگل پیمان دارد و ریاضت طراحی و نمایندگی آن نشان دهنده قصد خود برای کارکردن آغازن امپدانس در پیرامون مهستی است.

  
     پاداش دوم تصویر متشهمه از پرورش دهنده زنبور عسل "title =" پاداش دوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش دوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

یکی از مردمل مهم نگهداری از پارک، بایستگی به اشتراک گذاشتن با بازدیدکنندگان شگفتی های طبیعت است، به همین منظور فراگیره همچنین نیاز به نگهداری از منابع شکننده و بی ارزش خود را دارد. این پروژه پتانسیل بسیاری برای گسترش چنین تعامل دارد. با ارائه دیدگاه های پانورولیی چشم و صندلی های درونی، ارائه می دهد بازدید کننده های درازاانی و آسان، کاربران محاصره به طوری که به زنگ پرندگان پرنده و یا رازگردان جانورات بر روی زمین

  
     پاداش دوم تصویر متشهمه از پرورش دهنده زنبور عسل "title =" پاداش دوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش دوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

پاداش سوم

  
     پاداش سوم Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش سوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش سوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

لینایا: سیمون برت، هوگو راموس گررو، تام مستری و چلو مایر

  
     پاداش سوم Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش سوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش سوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

سومین پاداش پاداش دو دیوار مستطیلی را هم ‌راستا یکدیگر متصل می کند، سیستم گریتینگ فلزی طراحی شده است، بنابراین برج در چهره جنبش در کناره‌ها آن برجسته می شود. این به سود هر دو بازدید کننده بود، که در نقاط دیدگاه روشن از چشم انداز و زندگی وحش را تجربه کرد، که آگاهی کمتر از انسان ها را پشت راز گذاشت. این گسترش یک چشم انداز است، تجربه ای همانند به جنبش در میان میوه ها.

  
     پاداش سوم Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش سوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش سوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

اثر همهی قابل پروا و کاربردی است. این اجازه می دهد تا دیدگاه های روشن به marshlands در تمام نقاط در محفظه در اکنونی که همچنین غربالگری جانورات از بازدید کنندگان به آسانی دیدن. این فرم نیرومند است و سطح بالایی از پلتفرم های مگواهه را ارائه می دهد.

  
     پاداش سوم Image Courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش سوم. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش سوم حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

پاداش دانشجویان BB

سرسرایت: آللیم اوستتورک و کنورالپ سنول – دانشگاه Bilgi

  
     پاداش دانشجویی. Image courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش دانشجویی. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش دانشجویی. حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل
  
     پاداش دانشجویی. Image courtesy of Breeder زنبور عسل "title =" پاداش دانشجویی. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش دانشجویی. حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

پاداش BB سبز

گنومون: رضا علیآبادی و آرمان غفوری آذر

  
     پاداش سبز Image Courtesy of Breeders زنبور عسل "title =" پاداش سبز. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش سبز. حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل
  
     پاداش سبز. Image Courtesy of Breeders زنبور عسل "title =" پاداش سبز. عکاسی از تولیدکنندگان زنبور عسل
  

   پاداش سبز. حسن نیت تصویری پرورش دهندگان زنبور عسل

گزینش کامل برندگان، مراجع ذیصلاح و واژه پارسی است مشروح در اینجا. های کوتاه شده را می توان در اینجا یافت.

تازه‌ها از راه: پرورش زنبور عسل.

      

[ad_2]

توسط |1397/11/14 11:11:5914ام بهمن, 1397|دسته‌بندی نشده|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید

There are no products
لیست علاقمندی‌ها 0