>>>Studio Studio / Lily Jencks Studio + Nathanael Dorent Architecture

Studio Studio / Lily Jencks Studio + Nathanael Dorent Architecture

[ad_1]

  
     © رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<ul class=       

 • معماران: استودیوی لیلی جنکس، معماری ناتانئیل دورنت
 •       

 • محل: دامفریس، انگلستان
 •       

 • تیم طراحی: لیلی جنکس، ناتانئیل درنت، پات سانتوس
 •       

 • مپیشگاه: 180.0 متر چهارگوش
 •       

 • پروژه سال: 2016
 •       

 • عکسها: رازجیو پریرون
  •       

  • معماران محلی: Savills – مایهمه لیبورن، آلن لیس
  •       

  • مهندس سازه: مهندسی نوس – Manja van Der Worp (لوله درونی)
  •       

  • پیمانکار بیخی: ساخت چالمرز
  •       

  • EPDM پاکت: استادتکار ساختمانی کارلایل اروپا –
  •       

  • لوله گراند و مونتاژ: MDM پروپس
  •       

  • ملحفه: A. B. هاستینگز و پراز
  •       

  • Cnc: مارک آنگوس
    
       © رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<p>
<p> <em> روشنگریات متن بدست معماران ارائه شده است. </em> این خانه خصوصی در اسکاتلند در درون ویرانه های مهستی مهستی در یک کشتزار کهن ساخته شده است، با چشم انداز زیبا در شمال به بیش از 50 مایلی در دو دره. این پروژه در مسخنرانیه حومه ای دورافتاده واقع شده است و این پروژه با استانداردهای Passivhaus با پوششی بی اندازه عایق بندی شده و به کار گیری انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. </p>
</p>
<figure>
  <a href=
       © رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<p><p> ویرانکاری مهستی، که در نخست ساخت و ساز در سده هجدهم بود، چندین بار نشان داده شده است که یکی از بزرگترین مشاغل در این سایت است. ما می خواستیم این لایه های تاریخی را با افزودن یک تاستاندار از مواد مخدر و هندسه در طراحی طراحی کنیم. لایه اول دیوار سنگی مهستی است که در آن یک الیاف مصگونهی ضد الیاف مصگونهی EPDM پوشش داده شده است و در درون آن یک سیستم دیوار درونی لوله درونی است. این سطح منحنی درونی ساخته شده از عایق های پلی استایرن بازیافت شده در یک ساختار چوب مشبک است و با شیشه ای پرهیز گاریت شده پلاستیک پوشیده شده است. </p>
</p>
<figure>
  <a href=
       © ​​رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<p><p> با پروا به داستان زمان، این سه لایه نیز بیانگر عناصر گوناگون معماری هستند: فرسایش برخوردی طبیعی فرسایش دیوارهای سنگی، یک سقف کم ژرفا مینیمالیستی و شهمه آزاد، دو سطح منحنی. این سه لایه به سرنویس بخش های مستقل طراحی نشده اند، بلکه به معنای آن است که رابطه آنها از راه بخش ساختمان تکامل می یابد. آنها جداگانه، گرد هم می آیند و درهم می زنند، برپایی یک رازی از معماری های ویژه، نشان می دهد خواندن همزمان از زمان و فضا. </p>
</p>
<figure>
  <a href=
       Axo "title =" Axo "/>
  </a><br />
  <small> اکسو </small><br />
</figure>
<p><p> در 'tube'are برنامه های همگانی بیشتر از آشپزخانه، مبخته، نشسته و اتاق خوراکخوری. در هر دو انتهای خانه، "لوله" جدا از "پاکت" برای برپایی اتاق است که برای کنشکردهای خصوصی تر اتاق خواب، گرمابه و اندوخته سازی کاربرد می شود. برای دسترسی به این فضاهای، سطح منحنی غیر دست نویس لوله رمپ، برپایی تجربه حس پویا. </p>
</p>
<figure>
  <a href=
       © رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<p><p> دیوارهای ویران شده مهستی و دیدگاه ها از سایت، مکان هایی برای پنجره ها و درهای بزرگ را تعیین می کنند. در این سوراخ ها لوله به زهرت نور جنبش می کند و یک فضای "پچ شده" برپایی می کند که می تواند برای مبلمان و اندوخته سازی باره کاربرد پیمان گیرد. گنجه کتاب، مبل و مبلمان صندلی بدست "کشیدن" شبکه ساختاری از راه سطح دیوارهای GRP برپایی می شود و به نظر می رسد از پوست پوسته شدن لوله. </p>
</p>
<figure>
  <a href=
       © رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<p><p> چشم انداز کناره‌ها خانه از تپه های تپه ای با دیواره های خشکی است که زمینه های گاو را مشخص می کند. همبستگی میان دیوارهای سنگی مستطیلی و توپوگرافی ارگانیک در باغ با افسارگویی ملایم ادامه می یابد و چشم انداز دور را نسبت به خانه به هستی می آورد. به شمال، دیوارهای ویرانه های کناره‌ها گسترش می یابد تا یک باغ رزهری کاشته شود. </p>
</p>
<figure>
  <a href=
       © رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<p><p> دیوارهای ویران را حفظ کرده ایم و سقف شیب دار را که در بیخ هستی داشته است، دوبارها برپایی می کنیم. با این اکنون، منحنی بیرونی و منحنی نرم درونی لاستیک مات سیاه بیشتر حفظ نگهداری، برجسته کردن این طبیعت پر جنب و جوش کار در سایت، و لذت بردن از زندگی در لایه های تاریخ است. </p>
</p>
<figure>
  <a href=
       © رازجیو پریرون "title =" © Sergio Pirrone "/>
  </a><br />
  <small> © رازجیو پریرون </small><br />
</figure>
<p>      <img src=

  [ad_2]

  درباره نویسنده:

  دیدگاه خود را بنویسید

  There are no products
  لیست علاقمندی‌ها 0