نما ساختمان

نمای ساختمان مسکونی به شیوه های مختلفی طراحی و دسته بندی می شود.نمای ساختمان  مدرن ، نمای کلاسیک ، نمای ساختمان رومی و نمای نئو کلاسیک تعدادی از سبک های نما ساختمان می باشند.

نمای بیرونی ساختمان مسکونی از دو عنصر ارکان و اجزای نما تشکیل می شود.

ارکان نما

ارکان نما شامل ریتم های عمودی ، ریتم های افقی و خط آسمانه است;برای پروژه های مسکونی بهتر است از ریتم های عمودی بیشتری استفاده شود ;چون از لحاظ بصری تاثیر قوی تری روی بیننده می گذارد

همچنین

ریتم های افقی برای فضا های تجاری کاربرد بیشتری دارد.

اجزای ساختمان

اجزای ساختمان شامل طراحی در و پنجره و جزئیات قابل دید در زوایای 160درجه افقی و 140 درجه عمودی نسبت به دید انسان است; که از توجه زیادی برخوردار است.

طراحی نمای ساختمان ترکیب به جای ارکان و اجزای ساختمان است;که یک معمار برپایه دانش زیباشناسی می بایست این دو عنصر را با هم ترکیب کند تا نمای ساختمان از زیبایی و کیفیت مناسبی برخوردار شود.

امروزه مشتریان برای نمای ساختمان های کوچک نیز اقدام به طراحی می کنند. نمای ساختمان سنگ نیز بیشترین کاربرد در طراحی ساختمان های امروزی دارد.

خانه معمار با سالها تجربه در زمینه طراحی نمای ساختمان با شماست; تا جدیدترین و با کیفیت ترین نمای ساختمان را به شما ارائه دهد.