نقشه مسکونی چهارطبقه

نقشه مسکونی چهار طبقه شامل پروژه های آپارتمانی تجاری و مسکونی می باشد که دارای 4 طبقه مجزا می باشند. پروژه های 4 طبقه به صورتی طراحی شده اند که بیشترین فضای کاربری و دسترسی را برای کارفرما داشته باشند. نقشه مسکونی چهار طبقه حتما باید از پارکینگهای مجزا و آسانسور برخوردار باشند تا عبور و مرور ساکنین را از طبقه پارکینگ به راحتی فراهم کنند. داشتن آسانسور در آپارتمان های بیشتر از 2 طبقه بسیار ضروری می باشد و حتما باید در طراحی نقشه لحاظ شود. اکثر آپارتمان ها با نمای مدرن طراحی می شوند. اما کم و بیش بسته به نظرات کارفرما از سبکهای کلاسیک و نئو کلاسیک برای این نوع آپارتمان ها هم استفاده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع نقشه ساختمان حرفه ای کلیک کنید.

Go to Top