نقشه ساختمان مسکونی 140 متری

نقشه ساختمان مسکونی 140 متری شامل نقشه هایی است که سطح زیر بنای ساخته شده در آن 140 متر از زمین را اشغال کرده. سطح زیر بنای ساخته شده باید مطابق با استاندار نظام مهندسی باشد و طبق قانون نظام مهمندسی شما می توانید 60 درصد از زمین خود را ساخت داشته باشید.این حجم می تواند تحت شرایطی کمی افزایش داشته باشد به طور مثل اگر همجوارهای شما پیشروی داشته باشند شما هم می توانید به اندازه ی آنها پیشروی داشته باشید و حجم بیشتری از زمین خود را ساخت کنید.

به طور معمول در زمین دارای مساحت 240 متر مربع می توانید نقشه مسکونی 140 متری را ایجاد کنید .اما با داشتن اجازه پیشروی حتی زمین 200 متری نیز می تواند امکان ساخت نقشه ساختمان 140 متری را برای شما ایجاد کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع نقشه ساختمان حرفه ای کلیک کنید.

Go to Top