پلان سه طبقه به همراه نقشه های معماری و نما

ساختمان های مسکونی با توجه به ظرفیت و پتانسیل خود می توانند در طرح های مختلف و متنوع و همچنین در سطح و طبقات مختلف طراحی می شوند. با توجه به اینکه امروزه تمایل به ساخت ساختمان های چند طبقه و همچنین بلند مرتبه زیاد شده و همچنان رو به افزایش است در این بایگانی ما مجموعه ایی از پلان سه طبقه را گرد آوری کردیم که همگی توسط تیم خانه معمار طراحی شده .در ساختمان های با طبقات زیاد می توانید با استفاده از حجم ها  علاوه بر داشتن نقشه های زیبا ی معماری نمایی فوق العاده نیز داشته باشید.

پلان سه طبقه-طبقه همکف

پلان سه طبقه-طبقه همکف

پلان سه طبقه-طبقه اول و دوم

پلان سه طبقه-طبقه اول و دوم

عنوان

رفتن به بالا