آژانس خلاقیت خانه معمار
آژانس خلاقیت خانه معمار

قوانین و مقررات خانه معمار

  1. کاربر تعهد می کند که اطلاعات صحیح و درست را در پروفایل خود وارد می کند.
  2. کاربر می پذیرد که هر گونه اطلاعات وارد کرده در پروفایل خود اعم از اطلاعات مربوط به کسب و کار، شماره تماس ، تعداد پرسنل و تعداد شعب و غیره که در پروفایل خود قرار می دهد صحیح بوده و خانه معمار حق نشان دادن آن به مخاطب را دارد.
  3. کاربر حق ندارد از طرف شخص و یا شرکت دیگری حساب کاربری ایجاد کند و در صورت مشاهده خانه معمار مجاز است حساب کاربری را مسدود و پیگیری قانونی انجام دهد.
  4. کاربر وظیفه دارد هر گونه تغییر در پروفایل و اطلاعات تماس و کسب کار خود را به اطلاع خانه معمار برساند و یا در پروفایل خود ویرایش کند در غیر این صورت هرگونه پیگیری مطابق با اطلاعات قبلی انجام می گیرد.
  5. کاربر موظف است تمامی قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد را رعایت کند و هر گونه مزاحمت و نقض حریم خصوصی توسط مراجع قانونی پیگیری شده و حساب کاربری آن از طرف خانه معمار مسدود یا حذف می شود.
  6. هر گونه درخواستی مبنی بر ویژگی های فنی سایت و طراحی های گرافیکی از طرف کاربر مردود است و در اختیار خانه معمار است و کاربر نمی تواند اعتراضی در این زمینه داشته باشد.
  7. در صورت هر گونه شکایت و یا عمل غیر قانونی و …. خانه معمار حق دارد حساب کاربری را مسدود و دسترسی کاربر را بدون پرداخت غرامت قطع کند.
  8. خانه معمار این حق را دارد که هر گونه درخواستی که احساس کند خلاف قانون و غیر واقعی است را رد کرده و تایید نکند.