آژانس خلاقیت خانه معماری
آژانس خلاقیت خانه معماری

قوانین و مقررات خانه معماران

  1. کاربر تعهد می کند که اطلاعات صحیح و درست را در پروفایل خود وارد می کند.
  2. کاربر می پذیرد که هر گونه اطلاعت وارد کرده در پروفایل خود اعم از اطلاعات مربوط به کسب و کار، شماره تماس ، تعداد پرسنل و تعداد شعب و غیره که در پروفایل خود قرار می دهد صحیح بوده و خانه معماری حق نشان دادن آن به مخاطب را دارد.
  3. کاربر حق ندارد از طرف شخص و یا شرکت دیگری حساب کاربری ایجاد کند و در صورت مشاهده خانه معماران مجاز است حساب کاربری را مسدود و پیگیری قانونی انجام دهد.
  4. کاربر وظیفه دارد هر گونه تغییر در پروفایل و اطلاعات تماس و کسب کار خود را به اطلاع خانه معماران برساند و یا در پروفایل خود ویرایش کند در غیر این صورت هرگونه پیگیری مطابق با اطلاعات قبلی انجام می گیرد.
  5. کاربر موظف است تمامی قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد را رعایت کند و هر گونه مزاحمت و نقض حریم خصوصی توسط مراجع قانونی پیگیری شده و حساب کاربری آن از طرف خانه معماران مسدود یا حذف می شود.
  6. هر گونه درخواستی مبنی بر ویژگی های فنی سایت و طراحی های گرافیکی از طرف کاربر مردود است و در اختیار خانه معماران است و کاربر نمی تواند اعتراضی در این زمینه داشته باشد.
  7. در صورت هر گونه شکایت و یا عمل غیر قانونی و …. خانه معماران حق دارد حساب کاربری را مسدود و دسترسی کاربر را بدون پرداخت غرامت قطع کند.
  8. خانه معماران این حق را دارد که هر گونه درخواستی که احساس کند خلاف قانون و غیر واقعی است را رد کرده و تایید نکند.