سفارش طراحی اتود یا پیش نقشه

المان میان متن

روند سفارش طراحی پیش نقشه در خانه معمار چگونه است؟

اصل و اساس یک ساختمان ، نقشه ساختمان و طرح اولیه آن است .در ابتدا از مشاوره تخصصی  کارشناسان ما در خصوص ساختمان خود بهره مند می شوید .با توجه به خواسته های شما ،همچنین بستر پروژه و در نظر گرفتن ابعاد فیزیکی اجتماعی و اقتصادی و تعداد خانوار شما بهترین و مناسب ترین طرحی را برای شما در نظر می گیریم . در طرح اتود ، پروژه طراحی شما به صورت طرح مدادی دست آزاد طراحی شده و برای شما ارسال می کنیم .طرح دست آزاد شامل پلان طبقات روی کاغذ شطرنجی به صورت تک خط ،بدون استفاده از خط کش و سایر لوازم نقشه کشی صورت می گیرد.همچنین حداکثرمجموعه زیربنای مورد تقاضای شما نباید از 300 متر و دو طبقه تجاوز نماید. اگر  از همکاران ما هستید یا حتی می خواهید سلیقه کارشناسان ما را در خصوص نقشه خود بدانید،یا نمی خواهید هزینه زیادی بابت طراحی بپردازید ، طرح اتودی مناسب شماست.در ویدئو زیر یک نمونه طراحی پیش نقشه نمایش داده شده که میتوانید آن را تماشا نمائید.

روند سرویس اتود توسط خانه معمار را در ویس زیر گوش کنید.

رادیو پادکست
پادکست
المان میان متن

در این ویدئو یک نمونه کار طراحی پیش نقشه توسط یکی از کارشناسان ما را مشاهده کنید.