طراحی مسکونی

ساختمان مسکونی به یک یا در نهایت دو واحد ساختمان در یک بلوک ساختمانی می گویند که برای استفاده یک خانواده طراحی و ساخته می شود. طراحی مسکونی از استقلال بیشتری برخوردار است و تقریبا فضای مشاع در این گونه ساختمان ها وجود ندارد. طراحی مسکونی در شهرهای کوچک به دلیل ارزان تر بودن زمین از استقبال ویژه تری برخوردار است . فضاهای پیرامون ساختمان مسکونی بسته می باشد و حداکثر از دو طرف به فضای باز یا حیاط و یا کوچه دسترسی دارد که شامل نقشه ساختمان های شمالی یا جنوبی می باشد.

طراحی مسکونی

طراحی مسکونی

جستجوی سریع نقشه ساختمان
عرض زمین >>
سبک معماری >>
موقعیت دسترسی >>
زیربنا >>

عنوان