خانه » نقشه ویلا

طراحی نقشه و پلان باغ ویلا

باغ ویلا به ساختمان هایی اتلاق می شود که از چند طرف به فضای باز و حیاط نما داشته باشد. معمولا ساختمان های ویلایی وسط یک بنا قرار می گیرد و به واسطه تراسها و باز شو ها ارتباط نزدیک و قوی تری به فضای پیرامون خود دارند. به زبان دیگر ویلا در یک باغ عضوی از طبیعت و طبیعت عضوی از ویلا محسوب می شود. معمولا باغ ویلا ها با هدف استفاده موقت طراحی و ساخته می شود. اکثر مردم علاقه مند هستند آخر هفته و تعطیلات خود را در فضایی عاری از سروصدا سپری کنند. به همین خاطر اکثر باغ ویلا ها در حومه شهر ها و روستاها ساخته می شود .

Go to Top