خانه » ساختمان بنایی

ساختمان بنایی

ساختمان بنایی نسبت به ساختمان با سازه اسکلت فلزی و بتنی از جایگاه پایین تری برخودار است. ساختمان بنایی معمولا برای شهر هایی که دسترسی به نیروی ماهر وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد. ولی متاسفانه در شهر های بزرگ نیز هنوز از این سازه استفاده می شود. انگیزه استفاده از این نوع سازه، ارزان بودن آن است ولی این یک تصور اشتباه است. بیشتر این ساختمان ها از توزیع نسبی دیوار برخوردار نیست و به دلیل سستی زیاد این نوع سازه در برابر زلزله بیشترین آسیب را دریافت می کند. حجم زیاد دیوار موجب اضافه بنا و پرداخت تراکم اضافی به شهرداری می شود و ساکنان خود را از داشتن فضای باز و حیاط وسیع محروم می کند.

Go to Top