تیم خانه معمار

تیم خانه معمار با همکاری تعدادی از مهندسین کار بلد در زمینه معماری و دکواسیون راه اندازی شده است.گروه معماری ما با به کار گیری نیروهای جوان ،با تجربه و متخصص در بخش طراحی، اجرا و نظارت ساختمان،تا به امروز پروژه های بسیاری را با موفقیت به پایان رسانده است.گروه خانه معمار با استخدام علم روز معماری و تفحص و تحقیق در زمینه معماری سعی می کند پروژه های مطابق با ذائقه هم وطنان عزیز ارائه نماید و در انتها ،حس رضایت مندی و آرامش کارفرما را بدست آورد.

Home architect team | تیم خانه معمار |ابوالفضل مجاهدی

ابوالفضل مجاهدی هستم

کارشناس ارشد معماری
مدیر خانه معمار

ندا مجاهدی هستم

کارشناس معماری
Home architect team | مهندس ندا مجاهدی
Home architect team | خانه معمار |حسین قناعت پیشه

حسین قناعت پیشه هستم

کارشناس معماری

احمد کریمی روزبهانی  هستم

کارشناس ارشد معماری
احمد کریمی روزبهانی
Home architect team | خانه معمار |وحید مصلی نژاد

وحید مصلی نژاد هستم

کارشناس عمران

فاطیما زارعیان هستم

کارشناس معماری
Home architect team | خانه معمار |فاطیما زارعیان
| Home architect teamخانه معمار |علی اصغر بهمن زادگان

علی اصغر بهمن زادگان هستم

کارشناس عمران

مهسا صحراییان هستم

کارشناس معماری
خانه معمار |مهسا صحراییان
احسان نیک اندیش

احسان نیک اندیش هستم

کارشناس معماری

سید محمد سرور زاده هستم

کارشناس معماری
مهندس سید محمد سرورزاده
الناز بهروزنام

الناز بهروز نام هستم

کارشناس

سوسن شیرجویانی هستم

کارشناس
سوسن شیرجویانی

آشنایی بیشتر با مدیر خانه معمار

ابوالفضل مجاهدی هستم ،مدیر تیم خانه معمار و کارشناس ارشد معماری جهت مشاهده بیوگرافی من دکمه زیر را کلیک کنید .