تیم خانه معمار

تیم خانه معمار با همکاری تعدادی از مهندسین کار بلد در زمینه معماری و دکواسیون راه اندازی شده است.گروه معماری ما با به کار گیری نیروهای جوان ،با تجربه و متخصص در بخش طراحی، اجرا و نظارت ساختمان،تا به امروز پروژه های بسیاری را با موفقیت به پایان رسانده است.گروه خانه معمار با استخدام علم روز معماری و تفحص و تحقیق در زمینه معماری سعی می کند پروژه های مطابق با ذائقه هم وطنان عزیز ارائه نماید و در انتها ،حس رضایت مندی و آرامش کارفرما را بدست آورد.

Home architect team | تیم خانه معمار |ابوالفضل مجاهدی

ابوالفضل مجاهدی هستم

کارشناس ارشد معماری
مدیر خانه معمار

ندا مجاهدی هستم

کارشناس معماری
Home architect team | مهندس ندا مجاهدی
Home architect team | خانه معمار |حسین قناعت پیشه

حسین قناعت پیشه هستم

کارشناس معماری

فاطیما زارعیان هستم

کارشناس معماری
Home architect team | خانه معمار |فاطیما زارعیان
Home architect team | خانه معمار |وحید مصلی نژاد

وحید مصلی نژاد هستم

کارشناس عمران

مهسا صحراییان هستم

کارشناس معماری
خانه معمار |مهسا صحراییان
| Home architect teamخانه معمار |علی اصغر بهمن زادگان

علی اصغر بهمن زادگان هستم

کارشناس عمران

پریسا برقی هستم

کارشناس معماری
پریسا برقی
احسان نیک اندیش

احسان نیک اندیش هستم

کارشناس معماری

سوسن شیرجویانی هستم

کارشناس
سوسن شیرجویانی
الناز بهروزنام

الناز بهروز نام هستم

کارشناس

سید محمد سرور زاده هستم

کارشناس معماری
مهندس سید محمد سرورزاده

آشنایی بیشتر با مدیر خانه معمار

ابوالفضل مجاهدی هستم ،مدیر تیم خانه معمار و کارشناس ارشد معماری جهت مشاهده بیوگرافی من دکمه زیر را کلیک کنید .