در ادامه نمونه کار طراحی فضای سبز را مشاهده می کنید. طراحی فضای سبز و لندسکیب در دنیای مدرن امروزی امری لازم و ضروری است. سبک زندگی امروزی و شهر نشینی ما را از طبیعت به شدت دور کرده و طراحی فضای سبز می تواند کمی ما را با طبیعت و سرسبزی آشتی دهد.