انواع نقشه ساختمان سه طبقه به همراه نما

ساختمان های سه طبقه اصولا بصورت زیرزمین، طبقه همکف و اول ساخته می شوند. در طبقه زیر زمین بر طبق روال پارکینگ طراحی می شود که طبق نظر کارفرما می توان یک سوئیت برای مهمان در این طبقه طراحی کرد.در صورتی که خانه بصورت دوبلکس باشد طبقه همکف را به عرصه عمومی ساختمان اختصاص می دهند و طبقه اول را برای اتاق خوابها در نظر می گیرند. اما در صورتی که طبقه همکف و طبقه اول مستقل باشند.در طبقه همکف می توان یک واحد بزرگ در نظر گرفت و در طبقه اول می توان فضاها رو به خوبی تفکیک کرد و دو واحد مستقل طراحی کرد.

نقشه ساختمان سه طبقه-طبقه همکف

نقشه ساختمان سه طبقه-طبقه همکف

نقشه ساختمان سه طبقه-طبقه اول و دوم

نقشه ساختمان سه طبقه-طبقه اول و دوم

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع نقشه ساختمان حرفه ای کلیک کنید.

عنوان

رفتن به بالا