انواع نقشه ساختمان سه طبقهبه همراه نما

ساختمان های سه طبقه اصولا بصورت زیرزمین، طبقه همکف و اول ساخته می شوند. در طبقه زیر زمین بر طبق روال پارکینگ طراحی می شود که طبق نظر کارفرما می توان یک سوئیت برای مهمان در این طبقه طراحی کرد.در صورتی که خانه بصورت دوبلکس باشد طبقه همکف را به عرصه عمومی ساختمان اختصاص می دهند و طبقه اول را برای اتاق خوابها در نظر می گیرند. اما در صورتی که طبقه همکف و طبقه اول مستقل باشند.در طبقه همکف می توان یک واحد بزرگ در نظر گرفت و در طبقه اول می توان فضاها رو به خوبی تفکیک کرد و دو واحد مستقل طراحی کرد.

می توانید برای مشاهده انواع نقشه ساختمان حرفه ایی کلیک کنید.

عنوان

رفتن به بالا