انواع نقشه ساختمان دو طبقه به همراه نما را مشاهده کنید

ساختمان دو طبقه شامل نقشه ساختمان های طراحی شده در دو طبقه می باشد که طبقات شامل پارکینگ و همکف و در مواردی شامل طبقه همکف و اول می باشد. در ساختمان های دو طبقه در صورتی که کارفرما موافقت کند می توان از بالابر و یا آسانسور برای راحتی رفت و آمد ساکنین استفاده کرد.

نقشه ساختمان دو طبقه-پلان طبقه همکف و اول

نقشه ساختمان دو طبقه-پلان طبقه همکف و اول

می توانید برای مشاهده انواع نقشه ساختمان حرفه ایی کلیک کنید.

جستجوی سریع نقشه ساختمان
عرض زمین >>
سبک معماری >>
موقعیت دسترسی >>
زیربنا >>

عنوان