خانه » طراحی تجاری

طراحی تجاری از لحاظ اقتصادی جذابیت افزون تری نسبت به سایر ساختمان ها دارد ولی آیا هر قطعه زمینی برای طراحی تجاری مناسب می باشد؟ طراحی ساختمان تجاری در زمین های ارزش مند هستند که از تراکم تردد فوق العاده بالایی برخوردار باشد .دست یافتن به این گونه زمین ها از لحاظ قیمت کمی پرهزینه است ولی کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند به این تجربه و ایمان رسیده اند که با فروش یک باب مغازه می توانند کل هزینه هایی که احتیاج دارند را جایگزین کنند.

رفتن به بالا