نقشه دوبلکس 200 متری

نقشه دوبلکس جزء پر طرفدارترین نقشه در بین افراد است و در بین دسته بندی نقشه های دوبلکس ، نقشه دوبلکس 200 متری از عمومیت بیشتری برخوردار است. در زمین های دارای مساحت 200 متر ممولا پیشنهاد طراحان ، استفاده از سبک طراحی دوبلکس است چرا که به دلیل مساحت کم زمین امکان طراحی باز برای کارفرما وجود ندارد. اما با استفاده از سبک طراحی دوبلکس امکان طراحی در دو سطح ایجاد می شود و در نتیجه ریزفضاهای ایجاد شده می تواند از کیفیت بهتری برخوردار باشد.از طرفی با طراحی ساختمان به صورت دوبلکس ما امکان تفکیک فضاها به دو بخش عمومی و خصوصی را در دو سطح جداگانه داریم که باعث می شود حریم خصوصی افراد به خوبی حفظ شده و ساکنین دارای آرامش بیشتری باشند.
دربالا می توانید نقشه دوبلکس 200 متری که توسط طراحان خانه معمار طراحی شده را مشاهده کنید.

Go to Top