بررسی طرح و نقشه ساختمان یک طبقه بتنی

خیلی از افراد تمایل دارند ساختمان خود را در یک سطح و به صورت فلت طراحی کنند. اگر زمین از مساحت خوبی برخورد باشد طراحی نقشه ساختمان به صورت یک طبقه می تواند نیازهای کارفرما را تامین کند. نوع سازه نیز می تواند در داشتن فضاهای با کیفیت تر تاثیرگذار باشد. در اینجا می خواهیم به نقشه ساختمان یک طبقه بتنی بپردازیم و مراحل پیش از ساخت و مراحل اجرای آن را توضیح دهیم.

نقشه ساختمان یک طبقه بتنی چهارخوابه

نقشه ساختمان یک طبقه بتنی چهار خوابه

فعالیت های پیش ساخت برای طراحی نقشه ساختمان یک طبقه بتنی

 • موقعیت پروژه

شناسایی مکان پروژه شامل انتخاب موقعیت مناسبی است که الزامات مقرراتی و ملاحظات زیست محیطی را برآورده و نیاز های لجستیکی را برآورده کند.

 •  پلان ساختمان

ایجاد یک پلان ساختمانی دقیق شامل ترسیم نقشه های معماری، پلان طبقات، ارتفاعات و سایر مشخصات طراحی برای ترسیم طرح و ویژگی های سازه است.

 • طراحی ساختمان

طراحی ساختمان مستلزم نهایی کردن طرح سیستم های سازه ای، مکانیکی، برقی و لوله کشی و حصول اطمینان از انطباق با قوانین و استاندارد های ساختمانی است.

 • تهیه و برآورد بودجه

برآورد هزینه ها و تهیه بودجه شامل محاسبه هزینه های مواد، نیروی کار و تجهیزات برای تعیین هزینه کلی پروژه و تخصیص موثر منابع است.

 • بررسی خاک

بررسی خاک نیز با ارزیابی شرایط زمین شناسی سایت برای تعیین پایداری خاک، ظرفیت باربری و خطرات احتمالی مانند روانگرایی یا نشست خاک صورت می گیرد.

 • مجوز ساختمان

طراحی نقشه ساختمان یک طبقه بتنی و اخذ پروانه ساختمانی شامل ارائه اسناد و نقشه های لازم به مقامات محلی برای تایید، حصول اطمینان از رعایت مقررات منطقه بندی و قوانین ساختمانی می شود.

 • تعیین سازنده

انتخاب سازنده یا پیمانکار واجد شرایط، درخواست مناقصه، ارزیابی پیشنهادات و مذاکره درمورد قرارداد ها برای تضمین خدمات یک تیم ساخت و ساز قابل را که قادر به اجرای پروژه بر اساس مشخصات و برنامه زمان بندی است، در بر می گیرد.

فعالیت های پس از قرارداد برای ساخت و ساز ساختمان های بتنی

 • فعالیت های مربوط به سایت

شروع کار سایت شامل راه اندازی تاسیسات موقت، راه های دسترسی و تاسیسات و اجرای اقدامات ایمنی و ایجاد مناطق کاری است.

 •  نقشه برداری و چیدمان سایت

در نقشه برداری و چیدمان سایت علامت گذاری دقیق مرز ها، تراز ها و سطوح براساس نقشه های ساخت و ساز انجام می شود.

 • حفاری

حفاری مستلزم حفر گودال ها به عمق و ابعاد مورد نیاز برای نصب فونداسیون و تاسیسات و حصول اطمینان از حذف و دفع مناسب خاک است.

 • تراکم کف حفاری

استفاده از متراکم کننده های مکانیکی یا غلتک های ارتعاشی برای دستیابی به تراکم و پایداری مشخص شده پایه خاک بعد از طراحی نقشه ساختمان یک طبقه بتنی الزامی است.

 • ساخت فونداسیون

ریختن پایه ها یا پی ریزی های بتنی برای تحمل بار سازه ای ساختمان و انتقال آن به زمین به طور ایمن مراحل ساخت فونداسیون را تشکیل می دهند.

 • ساخت تیر ازاره

ساخت تیر های بتن آرمه در امتداد محیط پی برای ایجاد تکیه گاه اضافی و جلوگیری از فرسایش خاک صورت می گیرد.

 • ساخت ستون

برپایی ستون ها مستلزم تشکیل و ریختن عناصر عمودی بتنی برای حمایت از کف و سقف ساختمان، حصول اطمینان از تراز و استقرار آرماتور مناسب است.

 • ساخت دال و تیر

با شکل دادن و ریختن عناصر افقی بتن برای ایجاد کف و تحمل بار های سازه ای دال و تیر ساخته می شود.

 • ساخت دیوار بنایی

دیوار های بنایی ساختمانی با چیدن آجر یا بلوک با ملات ساخته می شوند.

 • لنگه

نصب لنگه شامل قرار دادن تیر های بتن مسلح یا فولادی در بالای منافذ مانند در ها و پنجره ها برای تحمل بار و توزیع آن به دیوار های مجاور می شود.

 • دال پشت بام

ساخت دال سقف شامل شکل دهی و ریختن عناصر بتن برای ایجاد سازه سقف ساختمان، تضمین عایق رطوبتی و عایق بندی در صورت نیاز است.

 • عملیات مربوط به لوله کشی و برق

نصب سیستم های لوله کشی و الکتریکی مستلزم قرار دادن لوله ها، مجراها و وسایل بر اساس مشخصات طراحی، حصول اطمینان از اتصالات و عملکرد مناسب است.

 • گواهی پایان کار

دریافت گواهی پایان کار نیز مستلزم انجام بازرسی های نهایی و تاییدیه های مراجع نظارتی برای تایید این امر است که ساختمان تمام الزامات قانونی و ایمنی را رعایت و امکان اشغال و استفاده را فراهم می کند.

مراحل ساخت با نقشه ساختمان یک طبقه بتنی

 1. آماده سازی سایت
 2. پی ریزی فنداسیون
 3. برپایی ستون های بتن آرمه و تیر ها
 4. ساخت دیوار های بنا
 5. نصب لنگه و سقف
 6. نصب تاسیسات برقی و لوله کشی ها
 7. انجام امور تکمیلی از جمله اعمال گچ و رنگ
 8. نصب مصالح سقف و بام
 9. بازرسی های نهایی و اخذ تاییدیه ها
 10. اخذ گواهی سکونت و آماده سازی ساختمان

جمع بندی

نقشه ساختمان یک طبقه بتنی راه حلی قوی و سازگار برای نیاز های مختلف معماری ارائه می دهد. این طرح با تاکید بر دوام، تطبیق پذیری و دسترسی، پایه ای محکم برای ایجاد ساختار های کاربردی فراهم می کند. این طرح با استفاده از بتن به عنوان ماده اولیه یکپارچگی سازه را تضمین می کند و طرح ها و اهداف متنوع را در نظر می گیرد. نقشه ساختمان یک طبقه بتنی برای خانه های مسکونی، فضا های تجاری و امکانات اجتماعی، چارچوبی قابل اعتماد برای تحقق دیدگاه های معماری با کارایی و طول عمر ارائه می دهد.

برای مشاهده انواع نقشه ساختمان حرفه ایی کلیک کنید.

جستجوی سریع نقشه ساختمان
عرض زمین >>
سبک معماری >>
موقعیت دسترسی >>
زیربنا >>

عنوان