در طراحی دکوراسیون اتاق خواب اولین نکته که باید به آن توجه شود این است که چه کسی قرار است از این اتاق استغاده کند. قطعا دکوراسیون اتاق خواب پسرانه با دکوراسیون اتاق خواب دخترانه متفاوت است و یا دکوراسیون اتاق خواب یک زوج جوان با اتاقی که قرار است به عنوان اتاق کار هم کاربری داشته باشد تفاوت داشته و حتی عناصر تشکیل دهنده آن نیز متفاوت است. در بالا آرشیوی از انواع اتاق خوابها را مشاهده می کنید که نکته های خوب و کاربردی به شما می آموزد و می تواند ایده های خوبی به شما بدهد.