نمونه کار طراحی نمای ساختمان که توسط تیم خانه معمار انجام شده را مشاهده می کنید. نمونه ها از تنوع و خلافیت زیادی در طراحی برخوردار هستند و در سبک های مختلفی ارائه شده اند. زیباترین نمای ساختمان به سبک مدرن، کلاسیک و نئوکلاسیک را می توانید در اینجا مشاهده کنید.