پلان تجاری مسکونی

طراحی پلان تجاری مسکونی جایگاه ویژه ایی در ساختار فضای شهری دارد و در گذشته تعریف خاصی برای این سبک معماری وجود نداشت و فضاهای تجاری و باازارها جایگاه جداگانه ایی از فضاهای مسکونی داشتند.اما معماری نوین توانسته تعرف جدیدی از زندگی در مجتمع عای تجاری مسکونی ارائه دهد.بنابراین لزوم توجه به این نوع طراحی در کنار انواع دیگر طراحی مسکونی امر مهمی است.

مخاطبین پلان تجاری مسکونی بر پایه نوعی اشتراک در حوضه فضاهای شخصی و فضاهای کاری تفکیک می شوند و خدمات ونوع کاربری فضاهای مشترک در این نوع از طراحی کمی متفاوت تر ازفضاهای مسکونی است .در هر صورت طراحی تجاری مسکونی چه در حد یک اتاق و یا یک باب مغازه باشد و یا اختصاص یک طبقه کامل یا بیشتر به فضای تجاری باید تفکیک فضای تجاری از مسکونی به خوبی انجام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع نقشه ساختمان حرفه ای کلیک کنید.

عنوان

Go to Top