پلان ساختمان چهار طبقه با سازه بتنی و ابعاد 21 × 9/45

3,500,000 تومان

تعداد طبقات ساختمان : 4 طبقه

موقعیت دسترسی ساختمان : شمال

سازه ساختمان : سازه بتنی

سبک طراحی ساختمان : آپارتمانی

سبک طراحی نما : نئو کلاسیک

محتویات پکیج :نقشه های معماری + نمای سه بعدی

خدمات تکمیلی

• اگر قصد خرید این نقشه را دارید و نیاز به ویرایش دارید
• ویرایش مد نظرتون را انتخاب کنید و به ما اطلاع دهید
• ویرایش نما فقط شامل یک وجه ساختمان میباشد
• ویرایش شامل دکوراسیون داخلی نمی باشد

توضیحات

سایت پلان

 پلان ساختمان چهار طبقه  در زمینی به ابعاد 21×9.45  و مساحت 198 مترمربع  توسط تیم خانه معمار طراحی گردیده است. این خانه مسکونی دسترسی از سمت شمال دارد و همچنین موقعیت استقرار ساختمان در سمت جنوب زمین جایگذاری شده است. سطح اشغال این زمین به درخواست کارفرما کمی از 60 % بیشتر است.

سایت پلان ساختمان چهار طبقه پروژه 1019

سایت پلان ساختمان چهار طبقه پروژه 1019

پلان ساختمان چهار طبقه

این خانه مسکونی در 4 طبقه به صورت آپارتمانی طراحی شده است.این آپارتمان چهار طبقه در طبقه زیرزمین به کاربری پارکینگ و همچنین طبقه همکف به یک واحد 2 خوابه فلت و طبقه بعدی ساختمان به یک واحد 3 خوابه دوبلکس اختصاص یافته است.در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد این پلان خواهیم پرداخت.

زیرزمین

طبقه زیرزمین پلان ساختمان چهار طبقه به کاربری پارکینگ با ظرفیت 3 خودرو همچنین انباری با ظرفیت 3 عدد انباری طراحی شده است. پارکینگ این ساختمان دارای مساحت 46 مترمربع و همچنین انباری های درنظر گرفته شده به ترتیب به متراژ 3-3 و 5 مترمربع می باشند.

همکف

طبقه همکف این ساختمان به یک واحد دو خوابه فلت اختصاص یافته است.این واحد دو خوابه شامل فضاهایی مانند آشپزخانه ،پذیرایی ، نشیمن ، خواب والدین و فرزندان و حمام و سرویس  بهداشتی می باشد.

آشپزخانه 

آشپزخانه این این خانه فلت در جبهه ی غربی کنار نشیمن مابین خواب والدین و پذیرایی به صورت ال شکل طراحی شده است. در فرم طراحی ال شکل مطبخ در ضلع کوچک تر ال و آشپزخانه در ضلع بزرگتر ال شکل و میز ناهار خوری در جلوی مطبخ طراحی می شود. آشپزخانه و مطبخ و ناهار خوری دارای مساحت 10-4 و 4 متر مربع می باشد.

پذیرایی

پذیرایی این ساختمان فلت در جبهه ی شمال شرقی کنار آشپزخانه و راه پله مشرف به حیاط در تراز 172+ به صورت مستطیل شکل طراحی شده است.پذیرایی این ساختمان دارای مساحت 27 مترمربع می باشد.

هال نشیمن

هال نشیمن این خانه فلت در جبهه ی شرقی کنار آشپزخانه و مابین حمام و راه پله به صورت گرد طراحی شده است.دیزاین این محیط به خاطر داشتن هندسه دایره ای با مبل راحتی گرد طراحی شده است. نشیمن این خانه فلت دارای مساحت 17 مترمربع می باشد.

خواب والدین

خواب والدین در جبهه ی جنوب غربی پشت به آشپزخانه و کنار نور گیر و توالت ایرانی در عرصه خصوصی طراحی شده است .خواب والدین مجهز به کمد دیواری و مستر و نورگیر می باشد. خواب والدین دارای مساحت 16 مترمربع می باشد.

خواب فرزندان

خواب فرزندان در جبهه ی جنوب شرقی کنار حمام و نورگیر و سرویس بهداشتی در عرصه خصوصی طراحی شده است.خواب فرزندان مجهز به کمد دیواری و نور طبیعی می باشد.این اتاق دارای مساحت 13.7 مترمربع می باشد.

حمام

حمام این خانه فلت در جبهه ی شرقی مابین خواب فرزندان و هال نشیمن در عرصه خصوصی ساختمان طراحی شده است .حمام مجهز به دوش و توالت فرنگی و روشویی می باشد.حمام دارای مساحت 3.5 مترمربع می باشد.

سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی در جبهه ی جنوبی مابین خواب فرزندان و والدین  و جلوی نورگیر در عرصه خصوصی ساختمان طراحی شده است.سرویس بهداشتی مجهز به توالت فرنگی و ایرانی و روشویی می باشد.سرویس بهداشتی دارای مساحت 3مترمربع می باشد.

راه پله

راه پله این ساختمان در جبهه ی شمال شرقی کنار نشیمن و پذیرایی مشرف به حیاط طراحی شده است.راه پله طراحی شده برای این ساختمان مسیر ارتباط واحدهای بالا را از زیرزمین به طبقه اول فراهم ساخته است.راه پله این ساختمان دارای مساحت 17 مترمربع می باشد.

ویرایش رایگان !

 جهت ویرایش رایگان این محصول با کارشناسان ما تماس بگیرید .

طبقه اول 

طبقه اول پلان ساختمان چهار طبقه به یک واحد سه خوابه دوبلکس اختصاص یافته است. در واحدهای دوبلکس عرصه بندی فضا ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود. عرصه عمومی در طبقه اول شامل آشپزخانه و مطبخ و ناهارخوری و پذیرایی و نورگیری و همچنین یک پله نیم دایره ای است که ارتباط طبقه دوم  خانه دوبلکس و عرصه خصوصی را فراهم کرده است.

طبقه دوم پلان ساختمان چهار طبقه

طبقه دوم عرصه خصوصی و شامل پنتری خواب والدین در کنار خواب فرزندان و سرویس بهداشتی و حمام و اپنینیگ  ساختمان درنظر گرفته شده است.که در توضیحات بعد به تک تک ریز فضاها خواهیم پرداخت.

آشپزخانه

آشپزخانه این خانه دوبلکس در جبهه ی جنوب شرقی کنارراه پله و نورگیر به صورت ال شکل طراحی شده است.در فرم ال شکل مطبخ در ضلع کوچک و آشپزخانه در ضلع بزرگتر ال شکل و میز ناهار خوری در جلوی مطبخ طراحی می شود.آشپزخانه و مطبخ و ناهار خوری به ترتیب دارای مساحت 17.5 و5 و 9 مترمربع می باشد.

پذیرایی

پذیرایی این خانه دوبلکس در جبهه ی شمال غربی کنار راه پله وپله دوبلکس مشرف به تراس هوسینگ طراحی شده است.پذیرایی این ساختمان دارای مساحت 46 مترمربع می باشد.

سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی عرصه عمومی درجبهه ی شرقی مابین آشپزخانه و راه پله در پیش ورودی ساختمان طراحی شده است.سرویس بهداشتی مجهز به توالت فرنگی و ایرانی و روشویی می باشد.سرویس بهداشتی دارای مساحت 3 مترمربع می باشد.

پله دوبلکس

پله دوبلکس در جبهه ی غربی مابین نورگیر و پذیرایی به صورت نیم دایره طراحی شده است .قرار گیری پله گرد جلوه داخل ساختمان را بسیار جذاب کرده است .پله دوبلکس دارای مساحت 11 مترمربع می باشد.

تراس هوسینگ پلان ساختمان چهار طبقه

تراس هوسینگ ساختمان در جبهه ی شمالی ساختمان به صورت گرد و مستطیلی در جلوی نمای ساختمان خودنمایی کرده است.تراس هوسینگ ساختمان دارای مساحت 13.5 مترمربع می باشند.و

پنتری

پنتری عرصه خصوصی در جبهه ی غربی ساختمان مابین اپنینگ و خواب فرزندان طراحی شده است.پنتری یا آشپزخانه عرصه خصوصی دارای مساحت 5.5 مترمربع می باشد.

خواب والدین

خواب والدین در جبهه ی جنوب شرقی کنار نورگیر و پله دوبلکس طراحی شده است.خواب والدین مجهز به کمد دیواری و مستر و نور طبیعی می باشد .خواب والدین دارای مساحت 18.5 مترمربع می باشد.

خواب فرزندان

خواب فرزندان در جبهه ی شمال شرقی و شمال غربی کنار سرویس بهداشتی و پنتری ومشرف به تراس هوسینگ طراحی شده است. خواب فرزندان مجهز به کمد دیواری و نور طبیعی می باشد .خوابها به ترتیب دارای مساحت 14 و 15 مترمربع می باشند.

حمام

حمام عرصه خصوصی درجبهه ی شرقی مابین خواب والدین و سرویس بهداشتی طراحی شده است.حمام دارای مساحت 5 مترمربع می باشد.

سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی در جبهه ی شرقی مابین حمام و خواب فرزندان طراحی و جایگذاری شده است. سرویس بهداشتی دارای مساحت 4.5 مترمربع می باشد.

تراس هوسینگ 

تراس هوسینگ عرصه خصوصی در جبهه ی شمال و رو به حیاط در جلوی نمای ساختمان طراحی شده است. تراس هوسینگ فضایی بسیار دراماتیک برای سپری کردن ساکنان خانه درهوای آزاد را فراهم ساخته است.تراس هوسینگ دارای مساحت 20 مترمربع می باشد

شماره تماس نقشه

نمای پلان ساختمان چهار طبقه

نمای این ساختمان آپارتمانی به صورت نئوکلاسیک طراحی شده است. در نماهای نئوکلاسیک تعادل به جای تقارن مورد استفاده قرار می گیرد.

نمای پلان ساختمان چهار طبقه پروژه 1019

نمای پلان ساختمان چهار طبقه پروژه 1019

اشتراک در
اطلاع از
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات
Go to Top