توضیحات

دکور آشپزخانه مدرن با ترکیب رنگی از سفید و تم مشکی و خاکستری و طراحی میز جزیره و میر کانتر