نقشه ساده یا نقشه فلت نقشه های طراحی شده در یک سطح

نقشه ساده به نقشه هایی اطلاق می شود که تمامی زیرفضاها در یک سطح و طبقه طراحی می شود. به طور کلی فضا بندی یک ساختمان مسکونی به سه دسته تقسیم می شود که شامل فضای عمومی که شامل سالن پذیرایی ، سرویس بهداشتی، خواب مهمان و ناهار خوری است. دسته دوم فضاهای نیمه عمومی است که شامل فضاهای نشیمن و آشپزخانه بوده و در دسته سوم فضاهای خصوصی که خواب ها و سرویس بهداشتی و حمام را شامل می شود . در یک نقشه ساده تمام این فضاها بدون اختلاف سطح در یک سطح طراحی می شود. معمولا این گونه ساختمان ها در زمین های زیر 250 متر مربع همراه با محدودیت است و توصیه نمی شود .

 

نقشه ساده یا نقشه فلت

نقشه ساده یا نقشه فلت

جستجوی سریع نقشه ساختمان
عرض زمین >>
سبک معماری >>
موقعیت دسترسی >>
زیربنا >>