2/5 امتیاز از (1 رای )

یکی از فرمت های رایج برای استفاده ی کاربران مختلف فرمت PDF است. کاربران زیادی روزانه از این فرمت استفاده می کنند. ما در اینجا می خواهیم یکی از روشهای تبدیل فایل اتوکد به PDF را به شما آموزش دهیم. شما کاربر عزیز که در زمینه طراحی نقشه ساختمان فعالیت دارید به این روش می توانید فایل های اتوکدی خود را به PDF تبدیل کنید.

2/5 امتیاز از (1 رای )

آموزش تبدیل فایل اتوکد به PDF 

با همراه باشید تا به صورت گام به گام و تصویری آموزش تبدیل فایل اتوکد به PDF رابرای شما ارائه دهیم.

1) برای گرفتن PDF  ابتدا فایل خود را با فرمت  dxf 2000 سیو کنید.

آموزش گرفتن pdf آموزش تبدیل فایل اتوکد به PDF 

2) فایل dxf خود را باز کنید و در کیبورد عبارت ctrl+p را بزنید تا صفحه ی plot_model باز شود. پس از باز شدن صفحه ی plot_model در قسمت printer_plotter در بخش name گزینه ی do pdfv7 را انتخاب کنید.

3­) گزینه ی properties را انتخاب کنید و بعد از باز شدن صفحه ی Editor configuration plotter گزینه ی custom properties را انتخاب کنید و سپس گزینه ی custom properties را انتخاب کنید.

آموزش گرفتن pdf آموزش تبدیل فایل اتوکد به PDF 

4­) بعد ار انتخاب گزینه ی custom properties و باز شدن صفحه ی doppF v7 properties در قسمت page size اندازه کاغذ مورد نظر را وارد کنید و در قسمت custom می توانید اندازه ی کاغذ دلخواه خود را وارد کنید.(اگر بخواهید اندازه ی کاغذ A3 وارد کنید در قسمت height عدد 420 و در قسمت width عدد 297 را وارد کنید)

توجه داشته باشید که در قسمت units گزینه ی millimeters فعال باشد. در قسمت orientation گزینه ی landscape را فعال کرده و ok کنید و بعد از ok کردن به صفحه ی configuration Editor plotter باز می گردید.

طریقه گرفتن پی دی اف آموزش تبدیل فایل اتوکد به PDF 

تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی

زمان گرفتن PDF برای اینکه مشکل به هم ریختگی فونت نداشته باشیم باید تنظیمات بخش graphics را انجام دهیم. تنظیمات مرحله 5 مربوط به این مسئله است.

5_گزینه ی graphics را انتخاب و سپس گزینه ی true type text را انتخاب کنید.گزینه ی true type as graphics را فعال و ok کنید.

آموزش pdf1

6) بعد از انجام تنظیمات graphics ، صفحه ی changes to a printer configuration file باز می شود، گزینه ی save changes to the fallowing file را فعال و ok  کنید تا به صفحه ی plot_model باز گردید.

آموزش گرفتن pdf تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی

7)شامل دو مرحله است.

  • در قسمت plot scale گزینه ی fit ti paper را غیر فعال کنید و در قسمت unit عدد 1 را وارد و در قسمت scale عبارت 1:1 را انتخاب کنید.
  • گزینه ی center the plot را فعال کنید.

آموزش pdf تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی

8) دربخش plot area در قسمت what to plot گزینه window را انتخاب کنید. پس از انتخاب window و بسته شدن صفحه ی plot_model subject خود را انتخاب کنید.

آموزش گرفتن pdf تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی به صورت حرفه ای

9) بعد از انتخاب subject صفحه ی plot_model باز می شود و گزینه ی preview را انتخاب کنید.

گرفتن pdf تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی به همراه آموزش

10) پس اطمینان از صحیح بودن کادر و فونت، کلیک راست کنید و گزینه ی plot را انتخاب کنید.

گرفتن pdf تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی به همراه آموزش حرفه ای

11) در صفحه dopdf_ save pdf file گزینه ی browse را انتخاب کنید.

 آموزش گرفتن pdf تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی با ساده ترین آموزش حرفه ای

12) فایل خود را سیو و ok کنید.

آموزش پی دی اف تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی

آموزش های مرتبط :

آموزش پرینت گرفتن در اتوکد

آموزش پرینت رنگی