یکی از فرمت های رایج برای استفاده ی کاربران مختلف فرمت PDF است .کاربران زیادی روزانه از این فرمت استفاده می کنند. ما در اینجا می خواهیم یکی از روشهای تبدیل فایل اتوکد به PDF را به شما آموزش دهیم .شما کاربر عزیز که در زمینه طراحی نقشه ساختمان فعالیت دارید به این روش می توانید فایل های اتوکدی خود را به PDF تبدیل کنید.

آموزش تبدیل فایل اتوکد به PDF 

با همراه باشید تا به صورت گام به گام و تصویری آموزش تبدیل فایل اتوکد به PDF رابرای شما ارائه دهیم.

1) برای گرفتن PDF  ابتدا فایل خود را با فرمت  dxf 2000 سیو کنید.

آموزش گرفتن pdf

2) فایل dxf  خود را باز کنید و در کیبورد عبارت ctrl+p را بزنید تا صفحه ی plot_model  باز شود.

پس از باز شدن صفحه ی plot_model در قسمت printer_plotter در بخش name  گزینه ی do pdfv7 را انتخاب کنید.

3­) گزینه ی properties را انتخاب کنید و بعد از باز شدن صفحه ی  Editor configuration plotter گزینه ی custom properties را انتخاب کنید و سپس گزینه ی custom properties را انتخاب کنید.

آموزش گرفتن pdf

4­) بعد ار انتخاب گزینه ی custom properties و باز شدن صفحه ی doppF v7 properties در قسمت page size اندازه کاغذ مورد نظر را وارد کنید و در قسمت custom می توانید اندازه ی کاغذ دلخواه خود را وارد کنید.(اگر بخواهید اندازه ی کاغذ A3 وارد کنید در قسمت height عدد 420 و در قسمت width عدد 297 را وارد کنید)

توجه داشته باشید که در قسمت units گزینه ی millimeters فعال باشد.

در قسمت orientation گزینه ی landscape را فعال کرده و ok  کنید و بعد از ok کردن به صفحه ی configuration Editor plotter باز می گردید.

طریقه گرفتن پی دی اف

تنظیمات به هم ریختگی فونت فارسی

زمان گرفتن PDF برای اینکه مشکل به هم ریختگی فونت نداشته باشیم باید تنظیمات بخش graphics را انجام دهیم.

تنظیمات مرحله 5 مربوط به این مسئله است.

5_گزینه ی graphics را انتخاب و سپس گزینه ی true type text را انتخاب کنید.

گزینه ی true type as graphics را فعال و ok کنید.

آموزش pdf1

6) بعد از انجام تنظیمات graphics ، صفحه ی changes to a printer configuration file باز می شود،

گزینه ی save changes to the fallowing file را فعال و ok  کنید تا به صفحه ی plot_model باز گردید.

آموزش گرفتن pdf

7)شامل دو مرحله است.

  • در قسمت plot scale گزینه ی fit ti paper را غیر فعال کنید و در قسمت unit عدد 1 را وارد و در قسمت scale        عبارت 1:1  را انتخاب کنید.
  • گزینه ی center the plot را فعال کنید.

آموزش pdf

8) دربخش plot area در قسمت what to plot گزینه window را انتخاب کنید.

پس از انتخاب window و بسته شدن صفحه ی plot_model subject  خود  را انتخاب کنید.

آموزش گرفتن pdf

9) بعد از انتخاب subject صفحه ی plot_model باز می شود و گزینه ی preview را انتخاب کنید.

گرفتن pdf

10) پس اطمینان از صحیح بودن کادر و فونت،کلیک راست کنید و گزینه ی plot را انتخاب کنید.

گرفتن pdf

11) در صفحه dopdf_ save pdf file  گزینه ی browse  را انتخاب کنید.

 آموزش گرفتن pdf

12) فایل خود را سیو و ok کنید.

آموزش پی دی اف

آموزش های مرتبط :

آموزش پرینت گرفتن در اتوکد