طراحی معماری

‌‌BUILDING PLAN

طراحی معماری ترکیبی از دانش فنی و مهندسی، همراه با هنر و خلاقیت است.استفاده از المانهای بصری و مهندسی و قرار دادن آنها بر اساس اصول هارمونی جزء لاینفک طراحی معماری ساختمان می باشد. طراحی معماری جزء اولویت های شرکت خانه معمار است و همواره سعی بر آن داشته با محدودیت ها و معیارهای شهر سازی ، پروژه هایی مطابق با آرمان ها و ایده های کارفرما و در چهار چوب ضوابط و مقررات ملی ساختمان طراحی نماید.

سفارش طراحی نقشه ساختمان
سفارش طراحی دکوراسیون
سفارش طراحی نمای ساختمان
المان میان متن